Irene Vila

Estudiant de 2C. Ja ha fet teatre, alguna vegada, i a més a més, canta, dansa i toca la guitarra.