Janira Quintana

Estudiant de 2C. Estudia teatre a l'escola El Galliner. A més a més, sap cantar i ballar.